Stáhnout RSS Na stránce:
Odbor Kategorie Název Číslo jednací Vyvěšeno Sejmout
Technická správa komunikací Záměr pronájem části komunikace parc. č. 4485/1, 4485/228 k.ú. Horní Počernice dle přílohy 2/23/1220/009 26. 09. 2023 11. 10. 2023
Technická správa komunikací Záměr pronájem části komunikace parc. č. 3880/2 k.ú. Libeň dle přílohy 2/23/1228/185 26. 09. 2023 11. 10. 2023
Technická správa komunikací Záměr pronájem části komunikace parc. č. 4214, 4216 k.ú. Vinohrady dle přílohy 2/23/1212/221 26. 09. 2023 11. 10. 2023
Technická správa komunikací Záměr výpůjčka části komunikace parc. č. 3685 k.ú. Břevnov dle přílohy 9/23/1262/276 26. 09. 2023 11. 10. 2023
Technická správa komunikací Záměr výpůjčka části komunikace parc. č. 2922 k.ú. Ruzyně dle přílohy 9/23/1262/277 26. 09. 2023 11. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr Záměr pronajmout pozemek parc. č. 4748/22 a část pozemku parc. č. 4673/4 v k. ú. Smíchov MHMP 1964786/2023 26. 09. 2023 12. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr ZÁMĚR vypůjčit pozemek parc. č. 4400/257 v k.ú. Modřany MHMP 1974334/2023 26. 09. 2023 12. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr Záměr Platnéřská MHMP 1076300/2023 26. 09. 2023 12. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr Záměr Čertovka, Mánes MHMP 1076090/2023 26. 09. 2023 12. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr Krátkodobá výpujčka pozemku parc.č. 2553 k.ú. Kobylisy MHMP 1974372/2023 26. 09. 2023 12. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr ZÁMĚR úplatný převod pozemku parc.č. 254/10 o výměře 38 m2 v k.ú. Hloubětín MHMP 1944154/2023 25. 09. 2023 16. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr Pronájem prostor sloužících podnikání - kancelář Jungmannova 36/31, Praha 1 MHMP 1961737/2023 25. 09. 2023 26. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr Pronájem prostor sloužících podnikání - kanceláře včetně zázemí Národní 416/37, Praha 1 MHMP 1961853/2023 25. 09. 2023 26. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr Pronájem prostor sloužících podnikání - garážové stání Jungmannova 747/28, Praha 1 MHMP 1975020/2023 25. 09. 2023 26. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr Pronájem prostor sloužících podnikání - kancelář a sklad pomůcek Hloubětínská 80/32, Praha 14 MHMP 1943401/2023 25. 09. 2023 11. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr Pronájem prostor sloužících podnikání - pro provozování občerstvení Hloubětínská 80/32, Praha 14 MHMP 1975144/2023 25. 09. 2023 26. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Záměr Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání - Národní 416/37, Praha 1 MHMP 1974830/2023 25. 09. 2023 26. 10. 2023
Odbor pozemních komunikací a drah Veřejná vyhláška Černokostelecká MHMP 1976842/2023 25. 09. 2023 09. 11. 2023
Odbor Kancelář ředitele Magistrátu Volná pracovní místa na MHMP protikorupční manažer/manažerka v odboru Kanceláře ředitele Magistrátu MHMP 1979257/2023 25. 09. 2023 24. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Dražební vyhláška Nedobrovolná dražba k.ú. Troja, pozemek parc.č. 1098/8,1101/18,1101/22, součástí rod.dům, pozemek pa MHMP 1924028/2023 25. 09. 2023 23. 11. 2023
Odbor živnostenský a občanskosprávní Oznámení Oznámení o nabídce k odkupu nalezených věcí - září 2023 MHMP 1962811/2023 25. 09. 2023 09. 10. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Dražební vyhláška Dražba: movité věci - Škoda FABIA COMBI - SPZ:2AI0785, parkoviště Starochuchelská 7, Praha Velká Chuchle MHMP 1997846/2023 25. 09. 2023 16. 11. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Dražební vyhláška Nedobrovolná dražba k.ú. Troja, pozemek parc.č. 1098/8,1101/18,1101/22, součástí rod.dům, pozemek pa MHMP 1924028/2023 25. 09. 2023 23. 11. 2023
Odbor hospodaření s majetkem Dražební vyhláška Dražba:nemovité věci - p.č. 243/31 + stavba bez č.p. garáž, k.ú. Ostrava, LV 1207 MHMP 1997500/2023 25. 09. 2023 31. 10. 2023
Odbor investiční Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. Odpověď na Žádost o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb. MHMP 1979276/2023 25. 09. 2023 01. 10. 2029
Stáhnout RSS Na stránce: